sobota, 23 stycznia 2021 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Biorytmy

Wszystkie żywe organizmy na świecie wykonują cyklicznie pewne czynności takie jak: sen, praca, wypoczynek, spożywanie posiłków, lub inne zachowania związane z powtarzaniem się pór roku. Podobnie na życie człowieka mają wpływ trzy cykle: fizyczny, emocjonalny i intelektualny.


Biorytmy

Podaj datę swoich urodzin!
Dzień Miesiąc Rok

Czym jest biorytm?

Biorytm

W zależności od fazy tego cyklu, człowiek gorzej lub lepiej się czuje, ma predyspozycje do wykonywania pewnych czynności lub nic mu się nie udaje. Każdy z cykli rozpoczyna się gdy człowiek się rodzi i następnie wznosi się i opada według prostego wykresu. Częstotliwość każdego z tych cykli jest inna zgodnie z naturalnym rytmem człowieka. W każdym dniu może wypadać inna faza tego rytmu i w zależności od tego człowiek jest bardziej predysponowany do wysiłku intelektualnego a mniej do pracy fizycznej lub na odwrót. Ten naturalny rytm człowieka można łatwo wyliczyć na każdy dzień jeśli wiadomo jaka jest data urodzenia. Dostosowując pewne zachowania do wskazań swojego biorytmu można wykonać planowane zadania w dniu gdy są największe szanse na ich powodzenie. Dlatego sprawdzaj swój biorytm zawsze gdy czeka cię ważny egzamin, masz podejmować trudne decyzje lub wykonać inne prace, aby zrobić to wtedy gdy twój biorytm będzie dla Ciebie korzystny.


Biorytm intelektualny

nosząca faza tego rytmu jest wskaźnikiem Twoich najlepszych możliwości umysłowych. Jeśli musisz podejmować ważne decyzje lub zaprezentować swoją wiedzę warto zrobić to wtedy gdy biorytm intelektualny osiągnie maksimum.

Biorytm emocjonalny

Jeśli planujesz spotkania w których uczucia lub stres mogą mieć znaczenie to unikaj dni w kiedy Twój biorytm emocjonalny jest w fazie ujemnej, to będziesz miał lepszą odporność, łatwiej rozwiążesz swoje problemy.

Biorytm fizyczny

Ten wykres wyznacza dni w których najlepiej znosisz wysiłek fizyczny i mniej jesteś narażony z tego powodu na przeciążenia i choroby.


Szukaj u nas


Kontakt

W sprawach publikacji lub reklamy

Email:

Disclaimer

Nasze artykuły chronione sa prawami autorskimi.