Metale ciężkie w środowisku człowieka

pierwiastki toksyczne

Metale ciężkie od zawsze występują w środowisku człowieka i oddziaływają na jego zdrowie. Wpływ ten może być korzystny lub szkodliwy w zależności od stopnia stężenia i rodzaju pierwiastka. Powszechnie uważa się, że głównym źródłem występowania toksycznych pierwiastków są zanieczyszczenia z winy człowieka. Jednak są też procesy całkiem naturalne jak: wybuchy wulkanów, wietrzenie skał, parowanie oceanów, pożary lasów i normalne procesy glebotwórcze.

W wyników tych procesów metale ciężkie odkładają się w glebie, są kumulowane w niektórych roślinach i żywych organizmach, nie ulegają rozpadowi tak jak związki organiczne. Tylko niewielka część metali ciężkich w śladowych ilościach jest niezbędna dla zdrowia człowieka, tą grupę pierwiastków nazywamy mikroelementami i są to: cynk, nikiel, chrom, miedź i żelazo. Znacznie większą grupę stanowią pierwiastki szkodliwe, całkowicie zbędne i niebezpieczne dla zdrowia człowieka.

Pierwiastki toksyczne

Najbardziej niebezpieczne pierwiastki występujące w środowisku naturalnym to: rtęć, kadm i ołów, choć jest ich dużo więcej, a ich szkodliwość zależy od podatności na przyswajanie, wielkości dawki i czasu emisji. Szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, nie zawsze zauważalny jest od razu. Metale ciężkie nie ulegają rozkładowi, są trudno wydalane przez organizm, potrafią przez wiele lat odkładać się w narządach miąższowych, kościach i tkankach, by w przyszłości osłabić ich trwałość, być przyczyna łamliwości kości, deformacji lub nawet nowotworów. Wiedza o metalach ciężkich i ich toksyczności pozwala zapobiegać ich spożywaniu.

Ludzie znający źródła zagrożeń, mogą chronić przed nimi uprawy, wody pitne i najbliższe środowisko życia.

Na pierwszym miejscu są zanieczyszczenia przemysłowe. Najbardziej narażonym obszarem są kopalnie i fabryki. Zatruwają one wodę, powietrze i glebę w dużym promieniu od miejsca ich przetwarzania. W wielkich aglomeracjach źródłem zanieczyszczeń są spaliny samochodowe i dymiące kominy. Nawet pola uprawne odległe do miast i fabryk, mogą wchłaniać ołów i rtęć z powietrza zatrutego od spalinami przecinających je autostrad. Miejscem kumulacji zanieczyszczeń są też obszary u podnóży gór, które stanowią barierę dla prądów powietrznych i zanieczyszczeń.

Do organizmu człowieka metale ciężkie dostają się przez powietrze, skażoną wodę i zatrute produkty żywnościowe. Odkładają się w nerkach, wątrobie, płucach, skórze i włosach. W zależności od dawki i czasu trwania powodują: nadciśnienie, uszkodzenia wątroby, nerek, mózgu i zmiany nowotworowe. Niekiedy prowadzą do zaburzeń psychicznych i porażenia mózgu.

Kadm

Kadm jest silnie toksycznym pierwiastkiem chemicznym, który dostaje się do organizmu człowieka przez zatrute powietrze w rejonach przemysłowych, z dymu papierosowego, z wody wodociągowej i z gleby za pośrednictwem roślin na niej uprawianych. Największe stężenie kadmu występuje w produktach przemysłowych takich jak barwnikach, tworzywach sztucznych, powłokach stosowanych w produkcji metali i akumulatorach kadmowo-niklowych.

W przypadku spożycia kadm nie ulega rozkładowi, tylko niewielka część się wydala, a większa odkłada się w organizmie. U człowieka jego nadmiar gromadzi się w pęcherzyku moczowym, podobnie kumuluje się w ciele, kurcząt, jagniąt i ostryg.

Kadm zakłóca przemiany metaboliczne w organizmie z udziałem magnezu, wapnia, żelaza, miedzi i cynku. Oddziałuje niekorzystnie na kości, wypłukując wapń, który jest ich głównym budulcem. Na skutek takich zmian kości staja się mało-odporne na złamania i deformacje. Kadm zakłóca korzystne działanie mikroelementów, znaczne przekroczenie dopuszczalnej dawki powoduje zatrucie objawiające się bólami i zanikiem mięśni, nadciśnieniem tętniczym i niedokrwistością. Kadm jest przyczyną nowotworów, uszkodzeń nerek i wątroby.

Najczęstszą przyczyną emisji kadmu jest wchłanianie dymu papierosowego.

Ołów

Ołów to niebezpieczny pierwiastek, który nie powinien dostać się do organizmu człowieka. Nawet jego śladowe ilości powodują zatrucie trwale wpływające na jego zdrowie.

Największym rejonem zagrożenia jest miejsce wydobywania rud ołowiu i jego przetwarzania. Metal ten jest powszechnie używany w przemyśle metalurgicznym, przy wyrobie porcelany, akumulatorów, farb i wielu innych dziedzinach. Mieszkańcy aglomeracji miejskich narażeni są na jego wchłanianie w oparach spalin samochodowych. Aby zapobiec poważnym zatruciom większość krajów na świecie wprowadziło zakaz sprzedaży benzyny ołowiowej, co tylko w pewnym stopniu rozwiązało ten problem.

Związki ołowiu nie ulegają rozpadowi, są długo przechowywane w glebie, wchłaniane przez rosliny i zwierzęta i ta drogą są tez spożywane przez ludzi. Zatrucia ołowiem są przyczyna chorób umysłowych, uszkodzeń komórek nerwowych i chorób serca. Najbardziej narażone na takie zatrucia są dzieci, już śladowe ilości ołowiu powodują ich niedorozwój, upośledzenie umysłowe i agresywność. Nadmiar ołowiu w organizmie powoduje nowotwory żołądka, nerek, jajników i znacząco skraca życie.

Rtęć

Rtęć to bardzo niebezpieczny pierwiastek, często stosowany w medycynie i przemyśle. Opary rtęci uwalniają się w procesie spalania odpadów, nieprawidłowo utylizowanych lamp i baterii. Rtęć jest łatwo wchłaniana przez organizm z wdychanym powietrzem i przez skórę. Szybko przenikają przez błony pęcherzyków płucnych do krwi i dalej do ośrodkowego układu nerwowego.

Nawet małe ilości rtęci powodują gwałtowne zatrucia, objawiające się zawrotami głowy, bezsennością, nerwowością, sztywnieniem stawów i brakiem odporności.

Zatrucia rtęcią mogą być przyczyna śmierci człowieka. Śladowe ilości rtęci nie powodują bezpośrednich objawów, ale się kumulują w organizmie i w przyszłości mogą być przyczyną problemów zdrowotnych. Mogą mieć też skutki genetyczne objawiające się dopiero w przyszłych pokoleniach.


Porozmawiaj na ten temat:


Polecamy

Szukaj u nas

Kontakt

W sprawach publikacji lub reklamy

Email:

Disclaimer

Nasze artykuły chronione sa prawami autorskimi.